ODAMIZCA YAPILAN HİZMETLER

Türkçe Faaliyet Belgesi  Ticaret Bakanlığının Esbis sistemi üzerinden odamızca verilmektedir.
İngilizce Faaliyet Belgesi  Sistem tarafından Türkçe çıkarılmakta ve bir nüshada İngilizce olarak odamızca düzenlenmektedir.
İhale Durum Belgesi Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

4734 sayılı ihale kanunun 10.maddesinin (g) bendine (mesleki faaliyetten men olmadığına dair) istinaden düzenlenen belgedir.

 

Bağ – Kur Sigortalılık Formu Onayı Üyelerin BAĞ-KUR sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formu üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanır.
Yerli Malı Belgesi Üretilen malın yerli olduğunu gösteren belgedir. (Sistem üzerinden çıkarılır. )
Sicil Gazetesi Onayı Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü tarafından verilir.
Kaydı Yoktur Belgesi Hiçbir şekilde oda üyeliği gerçekleşmemiş olan kişilerin kaydı olmadıklarına dair verilen belgedir. (Meslek grubumuza uygun belgeler odamızca düzenlenir. )
Çıraklık Sözleşme Onayı Çıraklık eğitim merkezlerine yapılacak kayıt işlemi için hazırlanan çıraklık sözleşmeleri Odamızda çırağın kaydı yapılarak onaylanır.
Kalfalık – Ustalık Hizmet Formu Onayı Kalfalık ya da Ustalık Belgesi almak için işverenin oda kayıtlarındaki durumunu gösteren belgedir.

 

ODAMIZCA DÜZENLENEN BELGELERİN DIŞINDA AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİDE YAPMAKTADIR 

 

Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etmek.
Üyeleri İlgilendiren Kanun ve Yönetmelik değişiklikleri zamanında duyurmak.
Üyelerimizi kredi alırken menfaatlerini her türlü gözeterek uygun koşulda kurumlara yönlendirmek ve bununla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek
Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik üyelerimize ve çalışanlarına eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,.
Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik üyelerimize ve çalışanlarına eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,